PEČUJEME
O VÁS

poskytujeme terénní ​asistenční služby svým klientům v jejich domácím prostředí.

SPOJTE SE S NÁMI

Terénní osobní asistence - volejte 720750417 

Co nabízíme

 • Snažíme se přizpůsobit aktuálním potřebám klienta
 • Dodržujeme etické a morální zásady
 • Respektujeme potřeby klienta a jeho soukromí
 • Služba je poskytována všem klientům za stejných podmínek
 • Tolerance, úcta, důvěra, zachování důstojnosti
 • Individuální plány tvoří klientům jejich pracovníci, kteří je zpracovávají podle potřeb a přání klienta. To znamená, že i klient se podílí na tvorbě svých individuálních plánů. Plán se v průběhu péče může měnit.

Na co se zaměřujeme

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředí

ASISTENČNÍ SLUŽBA NEZAJIŠŤUJE OŠETŘOVATELSKÉ ANI ZDRAVOTNÍ ÚKONY

Všeobecné informace

Časový rozsah naší práce je 24 hodin denně, 365 dní v roce. Po domluvě lze využít naše služby i přes noc. 

Služby poskytujeme po celé Praze. 

Asistenční služba je plně hrazena klientem. 

Péče je zahájena dle požadavků klienta. Sociální pracovník vykonávající první návštěvu zjistí všechny potřebné údaje o pacientovi a domluví si rozsah péče. Péče je pak ukončena dle rozhodnutí klienta. 

Asistenční služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi klientem a poskytovatelem. Péče se zajišťuje u klienta v jeho domácím prostředí v rozsahu, který potřebuje. Péče je poskytována podle individuálních plánů klienta a ve spolupráci s klíčovým pracovníkem.

Pro koho je služba určena

 • Pro osoby starší 18 let
  (po domluvě lze i mladší osoby)
 • Osobám s chronickým onemocněním
 • Osobám s tělesným postižením
 • Osobám s kombinovaným postižením

Hlavní partner

Agentura domácí zdravotní péče

Agentura pro domácí zdravotní péči poskytující standardní i vysoce specializované zdravotní a ošetřovatelské služby v domácím prostředí našich klientů působící v Praze a Plzni. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N A D A C E

Hlavní sponzor naší agentury Pečujeme o vás

Podněty a stížnosti na kvalitu služeb

Formulář pro vyplnění Vašich podnětů a stížností si můžete stáhnout zde:

 download